• HOME
  • 進路
  • 立命館大学・立命館アジア太平洋大学への学内進学制度

立命館大学・立命館アジア太平洋大学への学内進学制度

本校は立命館の附属校として、立命館大学と立命館アジア太平洋大学に希望者全員が進学できる学内推薦枠を持っています。学内推薦については、評定平均値やTOEFLのスコアなどの基準があります。日本の受験勉強にしばられずに、海外留学や部活動、社会活動に邁進できるのが、大学附属校の大きな特徴です。立命館は、君のチャレンジを応援します。

学内進学 137名(立命館大学117名、立命館アジア太平洋大20名)

立命館大学 117名
立命館アジア太平洋大学 20名
合計 137名
※2017年度入試実績
学部別内訳
立命館大学
薬学部 3名
国際関係学部 8名
法学部 12名
情報理工学部 6名
理工学部 8名
生命科学部 4名
文学部 16名
総合心理学部 8名
経営学部 20名
政策科学部 10名
経済学部 4名
産業社会学部 9名
映像学部 4名
スポーツ健康科学部 5名
立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部 12名
国際経営学部 8名